Έλληνος Στρατιώτου και Πέντε Πηγαδίων 31- Πάτρα, Αχαΐα Τ.Κ. 26441. Τηλέφωνο: +30 2610425204